Zespół Kształcenia i Wychowania
w Brodnicy Górnej

BIP Dane podstawowe

Dane podmiotu w rejestrze REGON

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu

Numer identyfikacyjny REGON

220469436

Numer NIP

5891920560

Nazwa

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ

Adres siedziby

Województwo

POMORSKIE

Powiat

KARTUSKI

Gmina/Dzielnica lub Delegatura

KARTUZY - OBSZAR WIEJSKI

Ulica, miejscowość

UL. CHMIELEŃSKA 1, BRODNICA GÓRNA

Poczta

83-324 BRODNICA GÓRNA

Pozostałe (udostępnione) dane

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej

2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Kod i nazwa szczególnej formy prawnej

97 - ZESPOŁY SZKÓŁ I PLACÓWEK SYSTEMU OŚWIATY PUBLICZNE

Kod i nazwa formy własności

113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007

8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

Data wpisu do rejestru / ewidencji lub data powstania podmiotu *

2007-03-01

Data rozpoczęcia działalności **

2007-09-01

Organ rejestrowy / ewidencyjny

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Nazwa rejestru / ewidencji

REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny

64641

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )